Rodzaje gruntów oraz badanie wód podziemnych

Środowisko przyrodnicze jest naszym wspólnym dobrem. Na przestrzeni lat stworzono sporo przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Przy rozpoczynaniu przedsięwzięcia, które będzie oddziaływało na przyrodę wokół, powinno się dostać szereg zezwoleń.

Jednym z pierwszych kroków przedsiębiorców jest uzyskiwanie wyborów uwarunkowań środowiskowych. Potocznie nazywa się je decyzjami środowiskowymi. Aby otrzymać taki dokument, trzeba wystąpić z wnioskiem o jego wydanie do wydziału ochrony środowiska w urzędzie miasta. Stan czystości środowiska naturalnego badają inspektoraty ochrony środowiska. W zakresie ich pracy leży badanie zanieczyszczeń gruntu oraz dodatkowo badanie wód podziemnych. Prowadzą monitoring wód podziemnych w dwóch wymiarach, czyli jakościowym i ilościowym. Badania zanieczyszczeń gruntu mają ogromne znaczenie dla rolnictwa. Wszyscy chcemy odżywiać się zdrowymi produktami pochodzącymi z nieskażonych pól i sadów. Badania wód podziemnych informują nas o stanie środowiska w naszym regionie i pozwalają redukować ilość zanieczyszczeń. W rolnictwie zanieczyszczenia pochodzą przede wszystkim ze stosowania nieodpowiednich, trujących nawozów. Badania zanieczyszczeń gruntu wykazują, że na terenach uprzemysłowionych i gęsto zaludnionych skażenia środowiska mają własne źródło w odpadach fabrycznych oraz ściekach komunalnych. Sposobem na usuwanie zanieczyszczeń ze środowiska jest remediacja gleby. Proces ten, rozpoznawalny również jako remediacja gruntów, to nic innego jak znalezienie substancji, która zanieczyściła określony teren, a następnie stworzenie planu eliminacji tej substancji z gleby i wód gruntowych. Powiązane jest to z licznymi badaniami laboratoryjnymi, które pozwalają określić rodzaj zanieczyszczenia, dobrać metodę oczyszczania terenu , a dodatkowo opracować profilaktyczny zamiar na przyszłe lata. Taki intencja pomoże zapobiegać ponownym skażeniom.
Więcej informacji: uzyskiwanie decyzji uwarunkowań środowiskowych.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł podziel się nim z innymi
FacebookTwitterGoogle+Podziel się