Jak zdobyć nowe uprawnienia w branży budowlanej?

Ażeby zwiększyć sposobów zatrudnienia warto podnosić kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności. Bez wątpienia takim sposobem w biznesie budowlanej są uprawnienia budowlane. Taki rodzaj uprawnień podnosi atrakcyjność pracownika na rynku pracy a także umożliwia na zdobycie awansu, co wiąże się z wyższą pensją.

Nie jest więc zaskoczeniem, że coraz więcej osób decyduje się na rozszerzenie swoich kwalifikacji poprzez zdobycie odpowiednich uprawnień.
Jak zdobyć uprawnienia budowlane?
Na samym początku należy podkreślić, że uprawnienia budowlane mogą być zdobyte jedynie przez osoby spełniające określone warunki. Dotyczą one wykształcenia kierunkowego oraz stosownie długiego stażu na budowie. Wyłącznie kandydaci spełniający te dwa warunki mogą przystąpić do egzaminu na uprawnienia, który organizowany jest przez Polską izbę Inżynierów Budownictwa. Egzamin taki składa się z dwóch etapów. 1szy etap to część testowa, składająca się z pytań zamkniętych z trzema możliwymi odpowiedziami. Po pozytywnym zdaniu tej części można przystąpić do następnej, czyli egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną. Pozyskanie pozytywnych rezultatów z obu części oznacza zdobycie uprawnień budowlanych w określonej specjalności. Powinno się zaznaczyć, że uprawnienia budowlane dotyczą projektowania lub kierowania pracami budowlanymi. Te 2 kategorie dzielą się na wiele specjalności. Do najpopularniejszych trzeba specjalność architektoniczna jak także Inżynieryjna, w obrębie której odznacza się specjalność mostową, drogową, kolejową, wyburzeniową a także hydrotechniczną.

Sprawdź tutaj: uprawnienia budowlane.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł podziel się nim z innymi

Dodaj komentarz